Przystań i pozostań

W okresie od 30.05 do 30.07.2022 r. realizowaliśmy projekt „Przystań i Pozostań”, współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 25 000 zł mogliśmy objąć wsparciem ukraińskie rodziny przebywające w gminach: Konstantynów Łódzki, Zgierz, Wojkowice i Miedźna. Dzieci wzięły udział w zajęciach, prowadzonych w formie zabawy, które pomogły im poradzić sobie z trudnymi emocjami. Otrzymały również pomoc w nauce języka polskiego. Natomiast ich opiekunowie, w tym samym czasie, mogli zająć się załatwianiem spraw urzędowych, poszukiwaniem pracy czy spotkać się z innymi uchodźcami z Ukrainy. Spotkania te prowadzone były przez doświadczonych pedagogów i/ lub psychologów, co pozwoliło osiągnąć jak najlepsze efekty.

W Wojkowicach został utworzony Punkt Informacyjno-Integracyjny, czyli wspólna przestrzeń dla rodzin z Ukrainy oraz polskich wolontariuszy. Tam odbywały się zajęcia dla polsko-ukraińskiej grupy dzieci. Utworzyliśmy też „Bank Czasu” dla mam z Ukrainy, które mogły np. świadczyć opiekę naprzemienną nad dziećmi w czasie załatwiania spraw urzędowych. Stworzyliśmy też tablicę: „Tu znajdziesz pracę”.

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze również zostało stworzone miejsce integracji, w którym odbywały się zajęcia o charakterze włączającym dla dzieci oraz spotkania dla dorosłych. Była to przestrzeń wspólna dla obywateli z Ukrainy i Polski. W aktywnościach uczestniczyli obywatele obu krajów. Profil zajęć wynikał z najpilniejszych potrzeb tych osób.

W Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim odbywały się zajęcia, polegające na zabawach tematycznych, ruchowych oraz wspierających naukę języka polskiego. Prowadzone były przez polskiego terapeutę i osobę z Ukrainy. Opiekunowie otrzymali z kolei niezbędne informacje przygotowane przez Urząd Miasta – w języku ukraińskim – na temat załatwienia niezbędnych spraw urzędowych, opieki lekarskiej, edukacji, wsparcia rzeczowego i finansowego.

W Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu miały miejsce zajęcia dla dzieci polegające na zabawach tematycznych, dydaktycznych i ruchowych. Opiekunowie również otrzymali wsparcie i niezbędne informacje potrzebne do funkcjonowania w lokalnej społeczności, które przekazywane były systematycznie przez zapraszanych na spotkania gości.

Dzięki realizacji projektu, co najmniej 31 dzieci ukraińskich w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz 12 rodziców/opiekunów z Ukrainy uzyskało wsparcie. Dzieci wzmocniły swoje poczucie bezpieczeństwa, poznały nowych kolegów, nauczyły się podstawowych zwrotów w języku polskim, a także poprawiły komunikację. Dzięki temu czuły się mniej wyobcowane. Ich opiekunowie zdobyli informacje na temat załatwiania niezbędnych spraw urzędowych, opieki lekarskiej, edukacji i opieki nad dziećmi oraz możliwości wsparcia rzeczowego i finansowego. Zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie w trakcie spotkań integrowali się ze społecznością lokalną.

Skip to content