Rekrutacja personelu do projektu:

Link rekrutacyjny: https://forms.gle/ayS7fEwtXHXyECWu5

Dokumenty:
REGULAMIN rekrutacji personelu do projektu
zgoda wizerunek
klauzula informacyjna

EU flag Erasmus vect POS

Czas trwania projektu: 01.06.2023 – 30.09.2024
Wartość dofinansowania: 34 780 euro

Dzięki realizacji tego projektu chcemy podnieść poziom języka angielskiego wśród kadry naszej fundacji, aby móc nawiązać współpracę z organizacjami międzynarodowymi i rozwinąć działalność naszej organizacji. Ponadto dzięki udziałowi seniorów w mobilnościach i podniesieniu ich kompetencji miękkich, chcemy przyczynić się do poprawy jakości życia osób starszych.

Aby osiągnąć zamierzone cele, planujemy zorganizować zagraniczne mobilności kadry oraz seniorów Fundacji. 10 edukatorów weźmie udział w szkoleniach z języka angielskiego, a 7 seniorów wyjedzie w celu wzmocnienia swoich kompetencji miękkich, poprawy komunikacji w języku obcym czy integracji z lokalnym środowiskiem seniorów. Mobilności będą miały miejsce na Malcie. Jednym z ważnych elementów wyjazdu będzie wycieczka krajoznawcza w celu poznania kultury nowego kraju Unii Europejskiej. Przed wyjazdem nastąpi szereg czynności przygotowawczych, m.in. przygotowanie językowe czy kulturowe dla uczestników projektu.

Efektem działań projektowych ma być zawiązanie nowych partnerstw międzynarodowych, zdobycie certyfikatów językowych przez naszych wolontariuszy oraz podniesienie jakości życia seniorów i dostosowanie naszej oferty edukacyjnej do ich potrzeb. Przeszkoleni edukatorzy będą się dzielić zdobytą wiedzą i doświadczeniem z innymi współpracownikami Fundacji oraz uczestnikami kursów. Dzięki zorganizowaniu na zakończenie projektu seminarium podsumowującego projekt, rezultaty działań będą również widoczne poza granicami naszej Fundacji. To pomoże nam dotrzeć do większej liczby dorosłych osób uczących się, aby móc zacząć działać w edukacji nieformalnej nie tylko seniorów, ale również innych dorosłych – z mniejszymi szansami, w tym z niskim wykształceniem.

EN Funded by the EU POS
Skip to content