Projekty realizowane przez NeuroN Foundation

logo acorn

Acorn

Acorn to platforma, której zadaniem będzie zrzeszać społeczność projektową – tę doświadczoną (specjalistów) i tę niedoświadczoną (młodzież). Ma ona stać się przestrzenią do pracy i budowania społeczności.

Status projektu: w trakcie

Akademia Działaczy

Z tej strony zespół Akademii Działaczy.

Kilka ostatnich miesięcy przygotowywaliśmy dla was coś specjalnego – Akademię Działaczy. Czym w ogóle jest ta Akademia? 

Każdy z nas kiedyś zaczynał ze swoją działalnością społeczną, część osób, zbierając pieniądze na zbiórkach, inni przez harcerstwo, a jeszcze inni poprzez samorządy uczniowskie i młodzieżowe rady miasta. To, co na początku wszystkich nas łączyło, to brak wiedzy. Właśnie po to powstał ten projekt, aby ułatwić wejście w świat działań społecznych i już na samym początku dostarczyć szkolenia i wsparcie w rozwoju. Chcemy stworzyć w każdym województwie zespół projektowy, którego zadaniem, pod naszym czujnym okiem, będzie stworzenie dowolnego projektu społecznego. Oczywiście przez całe 8 miesięcy trwania Akademii będziemy Was wspierać w tworzeniu tych projektów i zawsze będziecie mogli na nas liczyć.

Status projektu: zakończony

grafika akademia

Senior w XXI wieku

Jesteś z okolic Mikołowa (woj. śląskie) i szukasz nowych doświadczeń i sposobów na aktywne i twórcze spędzenie czasu? Mamy coś specjalnie dla Ciebie!

Zapraszamy na cykl zajęć ruchowych, wykładów na temat podstawowych kompetencji życiowych oraz warsztatów kreatywnych przeznaczonych dla seniorów. Zajęcia zostały zaplanowane tak, aby dostosować je do możliwości i potrzeb naszych uczestników.

Status projektu: w trakcie

Circular Future

„Circular Future” to projekt mający na celu podniesienie świadomości na temat gospodarki o obiegu zamkniętym wśród 35 osób pracujących z młodzieżą. Podczas szkolenia, które miało miejsce w dniach 19-25 sierpnia w Chorzowie (woj. śląskie), skupiliśmy się na zagadnieniach związanych z modą, jedzeniem, transportem i gospodarstwem domowym w kontekście ochrony środowiska. Wypracowaliśmy również nowe, przyjazne zrównoważonemu rozwojowi nawyki, które uczestnicy  mogli wcielić w życie zaraz po powrocie do swoich domów, a zdobytą wiedzą podzielić się w swoich organizacjach. W kursie wzięli udział partnerzy z 5 krajów (Turcja, Północna Macedonia, Austria, Hiszpania i Polska).

Status projektu: w trakcie

Pierwsza pomoc dla każdego bez strachu

Dotarliśmy do aktywnej młodzieży i wsparliśmy ich w działaniu. Ten projekt należał do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Góry, która szerzyła wiedzę na temat pierwszej pomocy.

Status projektu: zakończony

Lesson4Future

Lesson 4 Future to projekt, który wspiera młodzież i nauczycieli z całej Polski w zdobywaniu i przekazywaniu praktycznej wiedzy z przedsiębiorczości. Chcemy uczyć, używając do tego interaktywnych i praktycznych mini gier, a także opierając się na tematach przedmiotów „Podstawy przedsiębiorczości” oraz „Biznes i zarządzanie”. Wszystko to będzie połączone ze scenariuszami lekcji dla nauczycieli, co znacznie podniesie jakość przeprowadzanych zajęć.

Mini gry to innowacyjny sposób na bardzo praktyczną naukę. Użytkownicy platformy mogą zobaczyć, jak realnie zakłada się firmę poprzez symulacje wniosku CEIDG, szlifować swoją kreatywność poprzez wymyślanie haseł reklamowych dla popularnych firm czy rozwijać umiejętność negocjacji.

Oprócz platformy z wieloma scenariuszami i praktycznymi ćwiczeniami, przeprowadzimy w roku szkolnym 2023/2024 trzy konkursy dla uczniów szkoły średniej polegające na stworzeniu biznesplanu, prezentacji lub grafiki reklamowej. Wszystko będzie jeszcze doprawione wysokiej jakości wiedzą na naszych social mediach.

Status projektu: w trakcie

Logo wertykalne kolor PNG
logo sop

FunDUSZE

Zrealizowaliśmy działanie pomocowe pt. „FunDUSZE”. Dzięki tej akcji przyczyniliśmy się do powstania Accept Klubu – miejsca dla młodzieży, która ze względu na zespół Aspergera lub autyzm napotyka trudności w nawiązywaniu relacji.

Status projektu: zakończony

Achieving Inclusion through Youth Wellness

„Achieving Inclusion through Youth Wellness” to trzyetapowy projekt wymiany młodzieży, który ma na celu stworzenie środowiska edukacyjnego, w którym młodzi ludzie nabywają praktycznego doświadczenia z ośmioma wymiarami dobrego samopoczucia młodzieży, by móc skutecznie działać na rzecz równości i integracji w swoich społeczeństwach – z korzyścią dla młodzieży ogółem, uchodźców, migrantów i tych, którzy musieli uciekać przed wojną.

Status projektu: w trakcie

Przystań i pozostań

W wyniku zajęć przeprowadzonych w 4 gminach, grupa 50 dzieci z Ukrainy:

  • wzmocniła swoje poczucie bezpieczeństwa,
  • poznała nowych kolegów,
  • nauczyła się podstawowych zwrotów w języku polskim.

Dzieci poprawiły komunikację, a współpraca z innymi sprawiła, że poczuły się mniej wyobcowane. Ich opiekunowie zdobyli natmiast informacje na temat załatwiania niezbędnych spraw urzędowych, opieki lekarskiej, edukacji i opieki nad dziećmi oraz możliwości wsparcia rzeczowego i finansowego. Zarówno dzieci, jak i ich mamy (opiekunowie) w trakcie spotkań integrowali się ze społecznością lokalną, co wpłynęło na ich dalsze funkcjonowanie. Poznanie realnych potrzeb tych ludzi sprawiło, że mogli otrzymać pomoc celowaną, skierowaną do konkretnych rodzin. Nastąpiło włączenie dzieci i ich rodzin pochodzących z Ukrainy w życie lokalnych wspólnot na zasadzie partnerstwa i współdziałania.

Status projektu: zakończony

Kierunek: Europa! Czyli o tym, jak umiejętności językowe wpływają na potencjał Fundacji

Projekt „Kierunek: Europa! Czyli o tym, jak umiejętności językowe wpływają na potencjał Fundacji” jest odpowiedzią na potrzeby naszej Fundacji, w kontekście podniesienia kompetencji kadry w zakresie znajomości języka angielskiego oraz zdobycia doświadczenia w zakresie współpracy ponadnarodowej oraz umiędzynarodowienia Fundacji. Dzięki dofinansowaniu z programu Erasmus+ będziemy również mogli zrealizować działania, które rozwiną naszą organizację pod kątem pracy z seniorami oraz umożliwią podniesienie jakości oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej.

Status projektu: w trakcie

Projekt „Finanse Współczesnego Seniora 4"

Warsztaty praktyczne z wykorzystania współczesnej bankowości. Projekt był realizowany pomiędzy majem 2022 roku a listopadem 2022. Zakładał przeprowadzenie szkoleń dla 168 osób, w tym seniorów, z zakresu użytkowania e-usług, obrotu bezgotówkowego, korzystania z Profilu Zaufanego. Celem było także szerzenie wśród uczestników wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych. Szkolenia zostały zrealizowane w Białymstoku.

Status projektu: zakończony

Skip to content