Kontakt

Chciałbyś z nami współpracować lub masz jakieś pytania dotyczące naszej fundacji lub projektu? Odezwij się śmiało!

Rekrutacje

recruitment@smartoakprojects.com

Administrator www

dawidsmiech@smartoakprojects.com

FUNDACJA „NEURON FOUNDATION”
Cienin Kościelny 56,
62-400 Słupca
Województwo: wielkopolskie
Powiat: słupecki, Gmina: SłupcaAdres do korespondencji: ul. Sienna 4/31, 35-326 Rzeszów
Forma prawna: FundacjaNumer REGON: 381723157
Numer KRS: 0000755464
Numer NIP: 6671775085Numer rachunku bankowego: mBank S.A. 85 1140 2004 0000 3102 8054 5385Data utworzenia organizacji: 16-08-2018
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): nie
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Zostań autorem miesięcznika

Miesięcznik
Skip to content