AItYW Logo v2

Czas trwania projektu: 01.08.2023 – 31.05.2025
Wartość dofinansowania: 51 770,00 euro


Projekt składa się z trzech etapów i obejmuje dwa działania z zakresu wymiany młodzieży:

Etap 1: Wymiana młodzieży A1 w Erywaniu, Armenia (1-10 grudnia 2023 r.)
32 młodych ludzi z 4 krajów (Polski, Armenii, Gruzji i Rumunii) spotka się w Armenii, aby pracować na rzecz osiągnięcia następujących celów:
– Poznać i zbadać osiem wymiarów dobrego samopoczucia młodzieży.
– Odkryć związek między dobrym samopoczuciem młodzieży a włączeniem społecznym.
– Nauczyć się, jak działać na rzecz społecznej integracji młodych uchodźców, migrantów i tych, którzy uciekli przed wojną na Ukrainie i w Armenii.
– Przygotować uczestników do prowadzenia kampanii na rzecz dobrego samopoczucia w ich lokalnych społecznościach podczas etapu 2 tego projektu.

Etap 2: Uczestnicy zaplanują i przeprowadzą kampanie na rzecz dobrego samopoczucia w swoich lokalnych społecznościach.

Etap 3: Wymiana Młodzieży A2 w Polsce w 2024 r. Niezapomniane doświadczenie międzykulturowe!

Projekt ma na celu stać się okazją do nabycia niezapomnianego i bogatego doświadczenia międzykulturowego, w ramach którego przedstawiciele różnych krajów i kultur wnoszą coś od siebie – różną wiedzę, różne perspektywy, co sprzyja zarówno procesowi uczenia się, jak i nawiązywaniu nowych znajomości i przyjaźni.

EN Funded by the EU POS

W dniach od 22 lutego do 4 marca 2024 uczestnicy naszej Fundacji wraz z uczestnikami z Armenii, Gruzji i Rumunii wzięli udział w wymianie młodzieżowej finansowanej ze środków Unii Europejckiej, w ramach programu Erasmus+. Pierwsza część projektu „Achieving Inclusion through Youth Wellness” miała miejsce w Erywaniu, czyli stolicy Armenii. Poniżej krótka relacja z wyjazdu oczami naszego Team Leadera Radka.Wraz z 7 innymi uczestnikami z Polski brałem udział w Youth Exchange o tematyce wellness, czyli dobrostanu, rozumianego jako dobra kondycja psychiczna, fizyczna, finansowa, społeczna, duchowa,  emocjonalna i intelektualna.
Podczas tej wymiany korzystaliśmy z metody uczenia się od siebie nawzajem, skupiając się na prowadzeniu dyskusji grupowych oraz pracy zespołowej. Nasz facylitator, Ilhan, prowadził nas przez różnorodne aktywności, które miały na celu budowanie więzi w grupie i wspieranie współpracy.
Pierwszego dnia naszego pobytu zostaliśmy poddani serii aktywności integracyjnych, które miały na celu zbudowanie więzi w grupie i zachęcenie do współpracy. Zabawy teambuildingowe w parku, takie jak ice breaker i przenoszenie jajka, pozwoliły nam lepiej się poznać i zintegrować. Dyskusja na temat różnic międzykulturowych umożliwiła nam zrozumienie i docenienie różnorodności naszych kultur.
Drugiego dnia udaliśmy się na teren miasta, gdzie mieliśmy za zadanie dotrzeć do muzeum i zrealizować zadanie fotograficzne związane z tematem wellness. Ta aktywność nie tylko wymagała od nas kreatywności, ale także umożliwiła nam lepsze zrozumienie znaczenia zdrowego stylu życia. Wieczorem odbył się wieczór kulturowy, podczas którego każdy kraj reprezentowany w grupie miał okazję zaprezentować swoją kulturę i tradycje.
Kolejne dni naszego pobytu były poświęcone dyskusjom na temat różnych wartości i przekonań oraz zajęciom teambuildingowym, takim jak konstruowanie wież z makaronu i pianki marshmallow.
Spędziliśmy w Armenii prawie 2 tygodnie. W tym czasie mieliśmy okazję poznać Erywań oraz zwiedzić wiele fascynujących miejsc, takich jak starożytne Garni i Geghart, które dostarczyły nam niezapomnianych wrażeń i pięknych widoków. Poznaliśmy także tradycyjną kuchnię ormiańską, która zachwyciła nas swoją różnorodnością i intensywnymi smakami.
Jednym z głównych zadań podczas naszego pobytu było stworzenie projektu kampanii dotyczącej wellness. Naszym celem było dotarcie do szerokiego grona odbiorców online oraz opracowanie serii postów skupiających się na różnych aspektach zdrowego stylu życia, w tym na aspekcie snu. Projekt ten był nie tylko wyzwaniem, ale także okazją do współpracy i kreatywności. Grupa już niedługo ruszy z pracami nad projektem, a jego rezultaty zaprezentujemy podczas drugiego etapu projektu, który odbędzie się w Polsce w sierpniu tego roku.
Wyjazd do Erywania, Armenii, w ramach programu Erasmus+, był wyjątkowym doświadczeniem dla wszystkich uczestników.

Skip to content