AItYW Logo v2

Czas trwania projektu: 01.08.2023 – 31.05.2025
Wartość dofinansowania: 51 770,00 euro


Projekt składa się z trzech etapów i obejmuje dwa działania z zakresu wymiany młodzieży:

Etap 1: Wymiana młodzieży A1 w Erywaniu, Armenia (1-10 grudnia 2023 r.)
32 młodych ludzi z 4 krajów (Polski, Armenii, Gruzji i Rumunii) spotka się w Armenii, aby pracować na rzecz osiągnięcia następujących celów:
– Poznać i zbadać osiem wymiarów dobrego samopoczucia młodzieży.
– Odkryć związek między dobrym samopoczuciem młodzieży a włączeniem społecznym.
– Nauczyć się, jak działać na rzecz społecznej integracji młodych uchodźców, migrantów i tych, którzy uciekli przed wojną na Ukrainie i w Armenii.
– Przygotować uczestników do prowadzenia kampanii na rzecz dobrego samopoczucia w ich lokalnych społecznościach podczas etapu 2 tego projektu.

Etap 2: Uczestnicy zaplanują i przeprowadzą kampanie na rzecz dobrego samopoczucia w swoich lokalnych społecznościach.

Etap 3: Wymiana Młodzieży A2 w Polsce w 2024 r. Niezapomniane doświadczenie międzykulturowe!

Projekt ma na celu stać się okazją do nabycia niezapomnianego i bogatego doświadczenia międzykulturowego, w ramach którego przedstawiciele różnych krajów i kultur wnoszą coś od siebie – różną wiedzę, różne perspektywy, co sprzyja zarówno procesowi uczenia się, jak i nawiązywaniu nowych znajomości i przyjaźni.

EN Funded by the EU POS